Aquarena Holmsund

Aquarena Holmsund öppnade 2005 - som tillägg av äventyrsbad på Storsjöhallen - på uppdrag av Holmsunds kommun. Upphandlingsform var total entreprenad. Anläggningen ägs och drivs av Holmsunds kommun.

Vill du läsa mer?